กาวร้อนละลาย EVA

กาวร้อนละลายอุตสาหกรรมมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ เอทิลีน - ไวนิลอะซิเตท (EVA) และโพลีโอเลฟินหรือเมทัลโลซีน EVA เป็นกาวโคพอลิเมอร์ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์และงานประกอบเนื่องจากยึดติดกับวัสดุเซลลูโลสที่หลากหลายและมีสูตรที่หลากหลาย องค์ประกอบของกาวจะมีผลโดยตรงต่อคุณสมบัติของมัน เนื่องจากสามารถกำหนดสูตรเฉพาะสำหรับการใช้งานต่างๆได้จึงมีหลายชนิดในตลาด

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว